کد: ۱۸۶۰

کپسول گاز صنعتی هانیول R-22

  • گاز r22 در سیلندرهای یکبار مصرف 13.6 کیلوگرمی که به دک معروف هستند، سیلندرهای قابل شارژ 60 لیتری که حاوی 50 کیلوگرم گاز r22 هستند و  مخازن یک تنی معروف به تن تانک قابل عرضه به مشتریان می باشد.
  • ین گاز ها در دمای اتاق به صورت گاز و در اثر فشار و کاهش دما به صورت مایع در می آیند. غير ‏قابل اشتعال بیرنگ و نسبتا بی بو است.‏
  • کاملا بی رنگ
  • -غیر سمی
  • -غیر قابل اشتعال
  • -رنگ کپسول سبز
General Information
Item Specification
ASHRAE # R-22
Class HCFC
Refrigerant Type Pure Fluid
Typical Lubricant Mineral Oil
Substitutes CFC-12, R-502
Notes Being phased out globally. Consider: Genetron Performax LT (R-407F), Genetron 422D, Genetron 407C, Genetron AZ-50 (R-507)
Physical Properties
Property Value
Chemical Name Chlorodifluoromethane
Chemical Notation CHClF2
Molecular Weight 86.5
Boiling Point @ 1 Atm, (°F) -41.5
Freezing Point @ 1 Atm, (°F) -256
Critical Temperature (°F) (ASTM D-1321) 205.06
Critical Pressure* (psia) 723.74
Saturated Liquid Density @ 86°F, (lb/ft3) 73.1
Specific Heat of Liquid @ 86°F, (Btu/lb•°F) 0.31
Specific Heat of Vapor @ Constant Pressure* (Cp), @ 86° and 1 Atm, (Btu/lb•°F) 0.13
Flammable range, %vol. in air (Based on ASHRAE Standard 34 with Match Ignition) None
ANSI/ASHRAE Standard 34-1992 Safety Group Classification A1