کد: ۱۸۶۲

کپسول گاز صنعتی هانیول R-404A

  • گاز R404a یک گاز بی رنگ، غیر سمی و غیر قابل اشتعال می باشد و مورد استفاده در اکثر سیستم های تهویه مطبوع و تبرید خانگی و صنعتی در دمای متوسط و پایین قرار می گیرد.
  • این گاز در سیلندرهای یکبارمصرف ۱۰٫۹ کیلوگرم و به رنگ نارنجی به مشتریان عرضه می شود.
  • گاز R404a جزء گازهای Blend یا مخلوط می باشد که از ترکیب شدن سه گاز دیگر تهیه شده است .
  • گاز R404a از ۴% گاز R134a ( 1،۱،۱و۲ تترا فلورواتان ) ، ۴۴% گاز R125 ( پنتا فلوئورو اتان ) و ۵۲% گاز R143a ( 1،۱،۱ تری فلورواتان ) تشکیل شده است .
General Information
Item Specification
ASHRAE # R-404A
Class HFC
Refrigerant Type Blend
Typical Lubricant POE
Substitutes R-502, HCFC-22
Contains HFC-125 (44%), HFC-143a (52%), HFC-134a (4%)
Glide Low
Notes Most widely used low- and medium-temperature replacement.
Physical Properties
Property Value
Chemical Name Pentafluoroethane Trifluoroethane Tetrafluoroethane
Chemical Notation CF3CHF3, CF3CH3, CFcCH2F
Molecular Weight 97.6
Boiling Point @ 1 Atm, (°F) -51.2
Critical Temperature (°F) (ASTM D-1321) 161.88
Critical Pressure* (psia) 540.82
Saturated Liquid Density @ 86°F, (lb/ft3) 63.6
Specific Heat of Liquid @ 86°F, (Btu/lb•°F) 0.38
Specific Heat of Vapor @ Constant Pressure* (Cp), @ 86° and 1 Atm, (Btu/lb•°F) 0.19
Flammable range, %vol. in air (Based on ASHRAE Standard 34 with Match Ignition) None
ANSI/ASHRAE Standard 34-1992 Safety Group Classification A1