کد: ۶۸۱۱

کپسول آتشنشانی 9 کیلوگرمی آب و گاز پیشرو

  • امت بدنه از ورق روغنی (5/1) میلی­متر و جوش طولی بدنه با دستگاه قرقره جوش بدون الکترود به روش غلطکی جوش زنجیره­ای داده می­ شود و کاسه سر از ورق روغنی (5/1) میلی­متر قابل کشش و کاسه تحتانی از ورق روغنی (5/2) میلی­متر قابل کشش انتخاب شده است، و کاسه­ها پس از آرایش به­وسیله دستگاه­های جوش (CO2) با کیفیت عالی و یکنواخت جوشکاری می­ شوند.
  • در این نوع کپسول آتش نشانی که در واقع ساده ترین نوع نیز می باشد ، آب عامل خاموش کننده می باشد که به کمک گاز نیتروژن و با فشار از داخل کپسول خارج می شود .

 این کپسول خاموش کننده در هنگام عرضه ، دارای پلمپ سربی کارخانه بوده و نشانه آکبند و نو بودن آن می باشد . ابتدا باید این پلمپ سربی را برداشته و سپس ضامن را بکشید . ضامن قطعه کوچکی است که در وسط شیر کپسول قرار گرفته و مانع از فشرده شدن اهرم شیر می شود . پس از برداشتن ضامن ، می بایستی که نازل را به سمت آتش نشانه گرفته و اهرم شیر را فشار دهید تا پودر داخل کپسول خارج شود