کد: ۱۸۱۴

شیر اطمینان SFV600

  • طراحی این شیرها بر اساس استاندارد ISO 4126 PART 1 می باشد. این شیر در سایز های DN 20 تا DN 80 جهت استفاده در صنایع مختلف موجود می باشد
  • شیرهای اطمینان مدل ES SFV600 از گروه شیرهای Full Lift بوده و با پیروی نمودن از کلیه ی استاندارد های ایمنی جهت بخار گاز و مایعات خورنده مناسب می باشد.