کد: ۵۷۱۱

گاز FM 200(hfc227ea)

  • مکانیسم و نحوه عملکرد اصلی این گاز برای مهار آتش از طریق تجزیه ساختاری ناشی از حرارت و در نتیجه جذب حرارت که یکی از عوامل شیوع آتش است می باشد. به عبارت دیگر این گاز با جذب حرارت محیط حریق و تجزیه شیمیایی، خود باعث حذف عامل اولیه حریق یعنی حرارت و شعله خواهد شد.
  • گازfm200مثلث آتش را که شامل گرما ، اکسیژن و منبع سوخت است ، بر هم زده و با حذف یکی از این عناصر آتش خاموش می شود. این عامل تحت فشار نیتروژن ، بدون آب قرار گرفته و پس از فعال شدن آن به عنوان گاز، تخلیه می شود و با ایجاد اختلال از آزاد شدن گرما یا رادیکال های آزاد جلوگیری کرده و واکنش شیمیایی بین عناصر عامل ایجاد آتش را کمتر از 10 ثانیه به غلظت های اطفا حریق می رساند.
  • Hfc227ea با نام تجاری FM200 که از نظر شیمیای به آن Heptafluoropropane گفته میشود.FM200 یک گاز بی رنگ است که مانند گازهای هالون 1301 برای قرار گرفتن داخل سیلندر مخصوص خود تحت فشار قرار می گیرد، این گاز نسبت به هالون ها درصد سمی بودن بسیار پایینی دارد .

گاز fm200  عاری از برومـاین یـا کلـراین بوده و هیچ زیانی برای لایه ازون به همراه ندارد

گاز اطفا FM200 یا HFC-227ea از ترکیب شیمیایی عناصر کربن، فلوئور و هیدروژن تولید می شود. برخی از مشخصات فنی این گاز به شرح زیر می باشد:
نام شیمیایی: Heptafluoro Propane
فرمول شیمیایی: CF3CHFCF3
نام محصول: HFC-227ea
وزن مولکولی: ۱۷۰
چگالی در حالت مایع: ۱۴۰۷ kg/m
دمای بحرانی: ۱۰۱٫۷C
فشار بحرانی: ۲۹٫۱۲ bar
غلظت طراحی برای کلاس A حریق: ۷٫۵%
غلظت بدون اثر این گاز بر روی انسان (NOAEL) به درصد: 9%
غلظت کم اثر این گاز بر روی انسان(NOAEL) به درصد: 10.5%

https://www.instagram.com/p/CZrbAZ8N9lm/?utm_medium=copy_link