کد: ۱۵۱۴

گوشی ایمنی اسفنجی توپی

  • سیم دار.
  • صنایع مرتبط: صنایع آب و برق، صنایع اتمی، صنایع حفاظت آتش، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع کشاورزی، صنایع نفت، صنایع گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع ماشین سازی، صنایع معادن، صنایع نظامی، صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع ساختمان سازی
  • گوشی های داخل گوشی یا ایر پلاگ Plug Ear نوعی که در داخل گوش و درون مجرای گوش خارجی قرار گرفته و آن را مسدود می کند می باشد.
  • سر و صدای بالا یکی از عوامل زیان آور محیط کار است که به دلیل تاثیر منفی فیزیولوژیکی، روحی، روانی و اجتماعی بر روی انسان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زیان آور، محیط کار به حساب می آید. از جمله اثرات منفی این عامل زیان آور تاثیر آن بر روی حس شنوایی(گوش) است.
  • مشخصات

  • توپی.
  • سیم دار 
  • اسفنجی