کد: ۱۷۳۵

گاز سنج شخصی بدون نیاز به نگهداری Clip

  • برای مقاومت در برابر سخت‌ترین شرایط کاری صنعتی طراحی شده است و زمان هشدار پیشرو در صنعت، سطوح هشدار قابل تغییر و ثبت رویدادها و همچنین راه‌حل‌های تست ضربه و کالیبراسیون کاربرپسند را ارائه می‌دهد.
  • برای استفاده در مناطق خطرناک طراحی شده است و نظارت بر طول عمر ثابت قابل اعتماد و بادوام را در یک بسته فشرده، سبک و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری ارائه می دهد
  • (104db) هشدار سمعی بصری بسیار واضح
  • IP65 ضد ضربه، ضد آب و گردو غبار
  • قابلیت استفاده از سنسورهای مادون قرمز
  • پمپ مکنده داخلی
  • دارای تائیدیه ضد انفجار
  • سطوح هشدار قابل تغییر - انطباق با قوانین تغییر یا رویه شرکت را تضمین می کند