کد: ۶۸۵۷

کمپرسور KULTHORN AW5535

  • موارد مصرف در جاهای گرم مثل مناطق مرکزی و جنوبی ایران
  • عملکردی مشابه سیلندر و پیستون خودرو داشته که با هر بار رفت و برگشت پیستون مقداری از گاز مبرد موجود در محفظه کمپرسور به داخل سیلندر مکیده شده و تحت تراکم قرار گرفته و با فشار به داخل سیستم هدایت می شود.