کد: ۶۸۸۸

کاور شستی اعلام حریق IP (ضد آب

  • - 111 میلی متر × 148 میلی متر × 42،4 میلی متر
  • - فضای باز
  • - ضدآب
  • - ترنسپاران
  • - IP 67