کد: ۱۷۸۴

پمپ گریز از مرکز 40-200 Centrifugal PUMP

 • اساس کار پمپ گریز از مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است, به اینصورت که قسمت متحرک پمپ تحت حرکت دورانی, قطرات آب را از مرکز به خارج پرتاب میکند, چون قطرات دارای سرعت زیاد می باشند در برخورد با پوسته سرعت آنها به فشار تبدیل می گردد. در واقع اساس کار آنها بر اعمال نیروی گریز از مرکز و تبادل اندازه حرکت در پره های پروانه به واحد وزن مایع مبتنی است
 • پمپ گریز از مرکز دستگاهی است که با ازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر می گردد.
 • قطر خروجی:32-300میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 5-1800مترمکعب در ساعت
 • ارتقاع: 5-90متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی با نوار گرافیک: از50-110درجه سانتی گراد
 • درجه حرارت سیال درآببندی با آببند مکانیکی: 50-140 درجه سانتی گراد
 • جنس مواد:
 • محور: فولاد CK45
 • پروانه: چدن GG-25
 • محفظه: جدن GG-25