کد: ۱۷۸۱

پمپ گریز از مرکز 160-32 Centrifugal PUMP

 • کاربرد این پمپها در بوسترهای آبرسانی و آتشنشانی، موارد صنعتی، کشاورزی، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی است.
 • توان: بسته به انتخاب الکتروموتورسرعت دوران الکتروموتور: بسته به انتخاب مشترینوع برق مصرفی: سه فازنوع سیال: آب تمیزکاربرد: آبرسانی، آتشنشانی، کاربردهای تاسیساتی و صنعتی، انتقال آبجنس بدنه پمپ: چدنقابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد
 • پمپ گریز از مرکز دستگاهی است که با ازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر می گردد.
 • قطر خروجی:32-300میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 5-1800مترمکعب در ساعت
 • ارتقاع: 5-90متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی با نوار گرافیک: از50-110درجه سانتی گراد
 • درجه حرارت سیال درآببندی با آببند مکانیکی: 50-140 درجه سانتی گراد
 • جنس مواد:
 • محور: فولاد CK45
 • پروانه: چدن GG-25
 • محفظه: جدن GG-25