کد: ۶۸۷۵

پمپ گریز از مرکز حلزونی EN

  • محور پمپ با بوش فولاد کروم نیکل محافظت می گردد و قابل تعویض است.نیروهای واردشده شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ با دو بلبرینگ تحمل می گردد.
  • برای انتقال آب گرم تاسیسات گرمایشی و سرمایشی – به منظور انتقال آب کشاورزی ، شهری و صنعتی
  • این نوع از پمپ دارای محفظه حلزونی است. همچنین با پروانه یک سر آویز، تک مکش مرکزی، موتور جداگانه به صورت یک طبقه است

دهش  32 تا 300 سانتیمتر  /   هد 5  تا 95 متر  /   دبی 5 تا 1650 m3/h

درجه حرارت سیال با نوار آببندی: 10- تا 110 و با آببند مکانیکی 10- تا 140

فشار تست 16 بار