کد: ۶۸۷۹

پمپ پمپیران طبقاتی فشار قوی CV

  • رای فراهم نمودن آب شهر ها، پمپ تغذیه دیگ بخار، بوستر پمپ های آبرسانی و بوستر پمپ آبیاری و بوستر پمپ آتشنشانی، پمپاژ آب سرد و گرم در صنعت، پمپاژ آب کندانس شده

دهش  تا 300 میلیمتر  /    هد تا 510 متر  /   دبی  تا 1200m3/h

درجه حرارت سیال با نوار آببندی: 10- تا 110 و با آببند مکانیکی 10- تا 140

فشار تست 75بار