کد: ۶۸۸۰

پمپ شناور مختلط یا کوزه ای پمپیران

  • فراهم نمودن آب آشامیدنی، تخلیه آب در معادن، برداشت آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق، بوستر پمپ ها، تامین آۤ فرآیندهای صنعتی، برداشت آب از دریا
  • پمپ شناور مجموعه ای از پمپ گریز از مرکز عمودی و یک موتور الکتریکی شناور است. محور موتور یک کاسه نمدی مقاوم برابر عبور شن دارد و آبنبندی مکانیکی می شود.

 قطر خروجی 11.2 تا 8 اینچ  / هد تا 432 متر  /   دبی تا 580 m3/h

فشار تست 65 بار