کد: ۶۸۸۶

پرشر سوئیچ آب

  • باید بدانید عمر مفید این قطعات بالاست و میزان خرابی آنها معمولا کم است. اما باید به صورت دوره ای آنها را باز و تمیز کرد، چرا که به دلیل وجود املاح در آب مسیر لوله پرشر سوئیچ آب بسته می شود و به درستی کار نمی کند.
  • محل نصب این قطعه بر روی هیدرولیک بلاک است که مستقیما به آب شوفاژ دسترسی داشته باش
  • پرشر سوئیچ آب، قطعه ای است که به میزان مشخصی از فشار حساس باشد.
  • مثلا اگر کلید کنترل را در میزان 0.6 بار تنظیم کرده باشیم در فشار بالاتر از 0.6 مدار بسته شده و دستگاه به کار خود ادامه می دهد و در فشار کمتر از 0.6 مدار باز شده و دستگاه کار نمی کند.

در برخی از پرشر سوئیچ ها از یک فنر برای تنظیم میزان حساسیت و دقت آنها استفاده می کنند. در واقع در این سوئیچ های فشار یک درجه برای تنظیم دامنه عملکرد و میزان دقت و حساسیت وجود دارد.

مثلا اگر پرشر سوییچ در بازه 0 تا 5 قابلیت تنظیم دقت داشته باشد می توان درجه را بر روی یکی از اعداد 1، 2، 3، 4 یا 5 قرار داد. تنظیم میزان حساسیت در سوئیچ های فشار تفاضلی است که دو درجه دارند و درجه دوم برا تنظیم میزان حساسیت آنها است که در بازه 0.1 تا 1 قابل تنظیم است. 

در این حالت اگر میزان حساسیت سوئیچ فشار را مثلا روی عدد 0.5 و دقت آن را در عدد 4 قرار دهیم، سوئیچ فشار یک بار در میزان 4.5 و یک بار در میزان 3.5 بار عمل می کند.