کد: ۶۹۳۴

نازل کف ساز آتش نشانی انگس

  • جنس بدنه : آلومینیوم
  • سیستم مورد استفاده: سیستم BS انگلستان و storz آلمان
  • قابلیت متصل کردن انواع هیدرانت و شیر و اتصالات آتش نشانی
  • . از نازل کف ساز انگس برای مهار آتش و خاموش کردن آتش استفاده می شود. این محصول در مدل های مختلف بنا به نوع مصرف و توسط شرکت انگس طراحی و ساخته می شود.
type EPS-NAS2 EPS- NAS4 EPS- NAS8
size S2 S4 S8
system BS , Storz BS , Storz BS , Storz
dimension ۷۶۰×۱۴۰ ۹۴۰x150x185 ۱۱۹۰x190x220
capacity ۲۲۵ L ۴۵۰ L ۹۰۰ L
material AL AL AL
pressure ۳.۵-۷ bar ۳.۵-۷ bar ۳.۵-۷ bar
inlet ½ ,۲ ,۲ ½ ½ ,۲ ,۲ ½ ۲ ½