کد: ۱۸۷۵

فایرباکس ایستاده (جعبه آتشنشانی) FP402

  • فایر باکس ها غالبا ۱۳۰ سانتی متر بالاتر از کف تمام شده ، بر روی دیوار و در محل قابل رویت عموم نصب می شود . بهترین مکان برای نصب فایر باکس ها در نزدیکی وروردی ها و خروجی ها است.
  • فاصله فایر باکس ها از هم باید حداکثر ۳۰سانتی متر باشد تا در مواقع آتش سوزی ، هر یک عملکرد دیگری را هم پوشانی کنند.
  • بهترین تجهیز برای سیستم اطفاء حریق در ساختمان های مسکونی و اداری ، واحد های صنعتی و انبارها ، جعبه های آتش نشانی یا Fire Box است .

 

ضخامت ورق

ابعاد نوع رنگ
0/7-1-1/25-1/5 طبق سفارش مشتری پودری الکترو استاتیک

 

با توجه به ابعاد و تعداد طبقات ساختمان تعداد جعبه های آتش نشانی در ساختمان متفاوت است. فاصله جعبه های آتش نشانی از یکدیگر نباید از 30 متر بیشتر شود، تا در صورت بروز مشکل و یا از کار افتادگی برای یکی از فایر باکس ها به راحتی بتوان از نزدیک ترین جعبه نصب شده کنار آن استفاده نمود.
•    شعاع تحت پوشش هر فایر باکس 20 m می باشد، کمترین فشار در آخرین خروجی نباید از 20 bar کمتر باشد.
•    بالا دهنده آب فایر باکس در شبکه آب آتش نشانی تر حتماً باید به آب شهری متصل شود، فشار لازم در بالاترین نقطه آن نباید کمتر از 6 اتمسفر و قطر لوله های بالا دهنده نباید از 4 اینچ کمتر باشد.