کد: ۱۸۱۷

شیر اصلی 3/8

  • جنس بدنه: برنج
  • جنس توپی: برنج ماشین کاری شده
  • جنس دسته: آلومینیومی
  • سایز: از 1/4 تا 2 اینچ
  • نوع اتصال: رزوه ای
  • دمای کاری سیال: 20- تا 150 درجه سانتیگراد
  • حداکثر فشار کاری: 80 بار
  • حداقل فشار کاری:32 بار
  • حدوده فشار کاری این شیر از 32 بار تا 80 بار می باشد و هم چنین محدوده دمایی سیال مورد استفاده در این شیر باید از 20- تا 150 درجه سانتیگراد باشد.نوع اتصال این نوع شیر رزوه ای می باشد .