کد: ۱۵۳۷

شلنگ ضد اسید و مواد شیمیایی

  • از جمله مزایای شیلنگ ضد اسید ، ضدسایش و ضدروغن بودن آن بوده و همچنین مقاومت آن در دمای بالا و پایین بسیار زیاد می باشد.
  • مقاوم در برابر مواد اسیدی و نفتی، مواد شیمیایی و روغن
  • پوشش بیرونی لبه دار جهت مقاومت بالادر مقابل ساییدگی ها
  • کارایی و عمر مفید و بالا
  • مقاومت در برابر سرما تا -۳۵ درجه
  • مقاومت در برابر گرما تا +۱۰۰ درجه

(Test pressure (bar

فشار بار تست

(Working pressure (bar

فشار بار کاری

(Burst pressure (bar

فشار بار ترکیدگی

(Weight (g/m

وزن

(Diameter Inch (mm

 

قطر

۲۴ ۱۷ ۵۰ ۱۸۰ *(۲۵)”۱
۲۴ ۱۷ ۵۰ ۲۳۰ *(۳۲)”¼۱
۲۴ ۱۷ ۵۰ ۳۱۰ *(۳۸)”½۱