کد: ۶۸۸۲

بیم دتکتور فایر ری (5000)FIRERAY

  • استفاده از دو دتکتور برای یک واحد کنترل
  • هر دتکتور قابل تنظیم برای فاصله 8 تا 100 متر
  • رله حریق و فالت برای هر دتکتور
  • تنظیمات سریع و اتوماتیک پرتو
  • جبران سازی آلودگی و حرکت
  • کنترلگر سیستم 
  • مطابق با استاندارد های EN54،UL268 
  • در دتکتور دودی موتور دار پرتوی 5000، به صورت inferared انعکاسی خود تنظیم می باشد که میتوان از دو چشمی برای هر واحد کنترل استفاده نمود که باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت می شود به علاوه هر سیستم دارای رله فالت و حریق می باشد

پوشش عرضی:7/5متر سمت راست و 7/5 متر سمت چپ کلا 15 متر را از طرفین پوشش می دهد.