کد: ۵۷۲۲

بیم دتکتور تاندادارای lpcb

 • وضعیت چراغ ها (LED):
 • قرمز : حریق
 • زرد : خطا
 • سبز : هم تراز
 • تنظیم مجدد زمان : کمتر از 2 ثانیه
 • ظرفیت رله (آتش و خطا) : به طور معمول باز و بستن 30VDC , 2.0A
 • جنس / رنگ : ABS / سفید
 • بیم دارای تائیدیه از سازمان آتش نشانی
 • دارای تائیدیه EN54-12
 • بیم دتکتور دارای تائیدیه از سازمان استاندارد LPCB انگلستان
 • ولتاژ عملکرد : 20V to 28VDC
 • پارامترهای جریان بیم :
  • استاندارد : 23mA
  • فرمان : 56mA
  • هشدار : 33mA
 • حساسیت سنسور بیم (از طریق رمزگذاری) :
  • سطح 1 : 2.6 دسیبل (حساسیت بالا)
  • سطح 2 : 3.8 دسیبل (حساسیت متوسط)
  • سطح 3 : 5.8 دسیبل (حساسیت کم)
 • طول مسیر پرتو (از طریق رمز گذاری) :
  • پوشش دهی1 : 8 تا 20 متر (مسیر محدود)
  • پوشش دهی2 : 20 تا 40 متر (مسیرکوتاه)
  • پوشش دهی3 : 40 تا 70 متر (مسیر عادی)
  • پوشش دهی4 : 70 تا 100 متر (مسیر طولانی)
 • زاویه مسیر پرتو نور : جهت دار0.4°±   (این داده میانگین زاویه های چپ و راست انحرافی می باشد)