کد: ۶۹۰۳

بست پایه دار

  • معمولا این بست ها را یا بر روی نبشی رایزر ها قرار داده و پیچ میکنند و یا بر روی دیوار ها برای کشیدن لوله ناودان بکار میگیرند.
  • بست های پایه دار در سیستم لوله کشی در سقف طبقات و برای تمام لوله هایی که در داکت ها یا رایزر ها میخواهند عبور کنند کارایی دارد

بست های پایه دار را میتوان جهت لوله های پولیکا، پنج لایه، پوشفیت و همچنین فیکس کردن اتصالات آنها  استفاده کرد.