کد: ۱۷۲۶

الکتروپمپ های شناور طبقاتی برای چاه های عمیق تا قطر 4 اینچ و بیشتر

 • مناسب جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای زراعی و صنعتی
 • جنس/
 • پوسته: استیل304
 • پروانه: تکنوپلیمر
 • شفت: استیل3044
 • واسطه: استیل 304
 • دیفیوزر: تکتو پلیمر
 • ساختار:
 1. پروانه :سانتریفوژ بسته 
 2. یاتاقان:نوع استوانه ای 
 • حداکثر غوطه وری(m):  100
 • مشخصات سیال :
 1. نوع مایع:آب تمیز
 2. حداکثر دما (c):  (30  (type W)                                 35 (typeO
 3. حداکثر ذرات معلق (ppm):      50