کد: ۱۷۱۴

الکتروپمپ سانترفیوژ استیل پروانه باز - مدل DWO

  • مناسب برای جابجایی ذرات معلق در فراینده های غذایی،ماشین های شوینده صنعتی،کاربردهای فرایندی مانند کارخانه های رنگ سازی،غذایی،دارویی،شیمیایی و بسیاری دیگر ااز کاربردهای صنعتی
  • اجزاء تشکیل دهنده الکترو پمپ استیل پروانه باز DWO
  • پوسته
  • پروانه
  • کاسه ( محل قرارگیری سیل)
  • سیل مکانیکی
  • شفت
  • واسطه