کاتریج های تصفیه آب پلی فسفات

  • کاتریج های مختلف پلی فسفات از سایز 5 اینچ تا 10 اینچ در مدل های مختلف 10 این چ و دو منظورۀ لیما و بریما است و جهت تعویض آسان در فیلترهای پلی فسفات قابل عرضه می باشد.

کاتریج های تصفیه آب پلی فسفات