کد: ۱۷۷۸

پمپ گریز از مرکز 400-80 Centrifugal PUMP

 • 80-400 در گروه پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژی قرار می گیرند و مانند همه انواع پمپ ها از دو بخش بدنه که به شکل حلزونی طراحی شده و بخش محرکه که با بدنه کوپله می شود، تشکیل شده است
 • پمپ گریز از مرکز دستگاهی است که با ازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر می گردد.
 • قطر خروجی:32-300میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 5-1800مترمکعب در ساعت
 • ارتقاع: 5-90متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی با نوار گرافیک: از50-110درجه سانتی گراد
 • درجه حرارت سیال درآببندی با آببند مکانیکی: 50-140 درجه سانتی گراد
 • جنس مواد:
 • محور: فولاد CK45
 • پروانه: چدن GG-25
 • محفظه: جدن GG-25