فیلتر تصفیه آب پلی فسفات 10 اینچ

  • پلی فسفات 10 اینچ دارای کاتریج پلی فسفات با ظرفیت 900 گرم پلی فسفات بوده و دارای پورت برنجی در سایزهای مختلف 1/2 و 3/4 اینچ می باشد.

فیلتر تصفیه آب پلی فسفات 10 اینچ