فیلترهای یدک تصفیه آب

  • فیلترهای CTO، GAC، PP، در سایزهای 5، 10، و 20 اینچ.
  • Post carbon.
  • Mineral.
  • در اندازه های 20 اینچ اسلیم و جامبو.

فیلترهای یدک تصفیه آب