فایرباکس دیواری (جعبه آتشنشانی) F108

ضخامت ورق ابعاد نوع رنگ
0/7-1-1/25-1/5 روکار 60×74×16 / توکار 57×70×16 طبق سفارش پودری الکترو استاتیک

فایرباکس دیواری (جعبه آتشنشانی) F108