کد: ۱۶۴۷

شیلنگ آتش نشانی کوپلینگ

  • قطعه ای که درکوپلینگ دو خروجی را به هم متصل میکند مفتول نرم گالوانیزه ای یا بست مخصوص است
  • تولید این قطعات به صورت ریخته گری دنبال میشود و پردخت کاری روی ان صورت میگیرد
  • از کاربردیترین اتصالات آتش نشانی کوپلینگ ها هستند که وظیفه اتصال دو سر شیلنگ به شیر آلات ، لوله به شیرآلات یا هر نوع خروجی مایعات و گاز به یکدیگر را در سیستم اطفای حریق و اعلام حریق بر عهده دارند .