دستکش بافتنی ضد برش جهت کار با شیشه

دستکش بافتنی ضد برش جهت کار با شیشه